| | |

Jet ski, Lagos

jetski Praia da Luz

Jet ski, Lagos

secure your jet ski ride by pre-reservation. Praia da Luz, Lagos.
No license needed

Blast around a Jet Ski Course, enjoy the turns and speed, feel the thrill of driving these powerfull machines.

50€ / 20min | 75€ / 30min